ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα παιδιά μέσα από ανακαλυπτικές/ διερευνητικές διαδικασίες εμπλέκονται στην υλοποίηση πειραμάτων όπου παρατηρούν, κάνουν υποθέσεις, προτείνουν πιθανές λύσεις, συμμετέχουν στην έρευνα, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των λύσεων και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΕΞΑΤΜΙΣΗ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ: < Το σύννεφο βαραίνει και οι σταγόνες πέφτουν στη γη>

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ: < Οι σταγόνες γεμίζουν το άδειο ποτήρι

Τα παιδιά ζωγραφίζουν την εμπειρία τους από τα πειράματα