ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα παιδιά μέσα από ανακαλυπτικές/ διερευνητικές διαδικασίες εμπλέκονται στην υλοποίηση πειραμάτων όπου παρατηρούν, κάνουν υποθέσεις, προτείνουν πιθανές λύσεις, συμμετέχουν στην έρευνα, στον έλεγχο και στην αξιολόγηση των λύσεων και καταλήγουν σε συμπεράσματα.

1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΕΞΑΤΜΙΣΗ

2ο ΠΕΙΡΑΜΑ: < Το σύννεφο βαραίνει και οι σταγόνες πέφτουν στη γη>

3ο ΠΕΙΡΑΜΑ: < Οι σταγόνες γεμίζουν το άδειο ποτήρι

Πείραμα: Βάζουμε χρωματιστό μπλε νερό σε ένα σακουλάκι , ζωγραφίζουμε πάνω του το κύκλο του νερού και το κολλάμε πάνω στη τζαμαρία μας. Περιμένουμε και το παρακολουθούμε καθημερινά. Το νερό μέρα μέρα λιγοστεύει γιατί εξατμίζεται μ΄έχρι να εξατμιστεί τελείως!!!!

Τα παιδιά ζωγραφίζουν την εμπειρία τους από τα πειράματα

Η χαρά είναι μεγάλη όταν τα παιδιά μας θέλουν να κάνουν τα πειράματα στο σπίτι τους!!!!