3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ < ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ>

«Πώς είμαι-Η μοναδικότητα μου»


1η Δραστηριότητα : ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΩ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΜΟΥ

Ενδεικτικές δουλίτσες