ΠΑΡΑΜΥΘΙ: < ΦΙΛΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ>

Τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους παραμύθι με θέμα την διαφορετικότητα. Το παραμύθι τους αποκτά ψηφιακή μορφή με το εργαλείο issuu

Το παραμύθι και σε έντυπη μορφή