ΠΑΡΑΜΥΘΙ: < ΜΠΙΣΚΙ, ΤΟ ΣΟΚΟΛΑΤΟΜΠΙΣΚΟΤΕΝΙΟ ΜΥΡΜΗΓΚΑΚΙ>

Τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους παραμύθι που έχει σχέση με την υγιεινή διατροφή με τίτλο: < Μπίσκι, το σοκολατομπισκοτένιο μυρμηγκάκι>. Zωγραφίζουν ότι τους αρέσει από το παραμύθι

Η νηπιαγωγός δίνει στο παραμύθι ψηφιακή μορφή με το ψηφιακό εργαλείο issuu