ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ

Τα παιδιά διαβάζουν παραμύθια για τη διαφορετικότητα….

Παραμύθι: < Όποιος κοροιδεύει>

Μετά την ανάγνωση του παραμυθιού ακολουθεί συζήτηση και μετά σχεδιάζουν σε ένα χαρτόνι τη πορεία του πρωταγωνιστή ( αφετηρία, διαδρομή, εμπόδια, πρόσωπα που βοηθούν, τελικό σημείο).

Παρατηρούν στην ολομέλεια ολοκληρωμένο το χάρτη πορείας του πρωταγωνιστή και μοιράζονται τις σκέψεις κι τα συναισθήματα τους.

Ζωγραφίζουν στο χαρτί τι τους άρεσε στο παραμύθι και γιατί

Παραμύθι: < Ένας αρκούδος στο σχολείο!>

Τα παιδιά σχεδιάζουν το χάρτη πορείας του πρωταγωνιστή

Ζωγραφίζουν ότι τους άρεσε από το παραμύθι