ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο έχοντας ένα κομμάτι χαρτί και ένα μαρκαδόρο. Μπροστά τους υπάρχει μια καρτέλα με έναν αριθμό. Οι καρτέλες αλλάζουν θέση ακολουθώντας κυκλική φορά με το άκουσμα μουσικής. Όταν σταματήσει η μουσική τα παιδιά παίρνουν την καρτέλα που είναι μπροστά τους, αναγνωρίζουν τον αριθμό, τον ονομάζουν τον καταγράφουν. Στο τέλος κάθε παιδί παρουσιάζει τους αριθμούς του ονομάζοντας τους στην ομάδα