ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Αρχικά η νηπιαγωγός πετά ψηλά το καπέλο και λέει το όνομα ενός παιδιού. Το παιδί που ακούει το όνομα του πρέπει να τρέξει και να το πιάσει πριν πέσει στο πάτωμα. Το συγκεκριμένο παιδί συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι γνωριμίας