ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ….

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

<Διαβάζουν >τις λ΄΄εξεις με βάση το αρχικό γράμμα τους και ζωγραφίζουν την αντίστοιχη εικόνα

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΝΗΜΗΣ