ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα παιδιά μέσα σε ένα πλαίσιο χωρισμένο σε τετρ΄άγωνα αναζητούν το αρχικό γράμμα του ονόματος τους. Στη συνέχεια τοποθετούν την καρτέλα με το όνομα τους. Παρατηρούν ότι κάποια τετράγωνα έχουν περισσότερα από ένα καρτέλες και συμπεραίνουν ότι σε κάποια παιδιά το όνομα τους ξεκινάει από το ίδιο γράμμα