ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Παιχνίδι με ψαράκια:

Τα παιδιά έχουν μπροστά τους μια καρτέλα με 6 ψαράκια. Το κάθε ψαράκι έχει πάνω τους έναν αριθμό βουλίτσες από το 1-6. Ρίχνουν το ζάρι με τη σειρά και κάθε φορά ανάλογα με το τι φέρνει το ζάρι ζωγραφίζουν και το ψαράκι με τον αντίστοιχο αριθμό βουλίτσες. Νικάει το παιδί που ζωγραφίζει πρώτο όλα τα ψαράκια του.

Ζωγραφίζουν αντιστοιχίζοντας χρώμα με αριθμό.