ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

  1. Ο οδηγός ακολουθεί μια κατεύθυνση σε μια καρτέλα με έναν αριθμό. Θα φτάσει στον προορισμό του μόνο όταν αναγνωρίσει τον αριθμό της καρτέλας.

2. Η ΣΒΟΥΡΑ

Τα παιδιά γυρίζουν με μουσική σαν την σβούρα μπροστά από μια σειρά αριθμών από το 1-10. Με το σταματημα της μουσικής σηκώνουν την καρτέλα στην οποία σταμάτησε η σβούρα και ονομάζουν τον αριθμό.

3. Αναγνώριση αριθμού- ονομασία του και γραφή του στο χαρτί με όριο χρόνου.

Φύλλο εργασίας: < Μικρό- μεσαίο- μεγάλο>