παιχνίδι προγραμματισμού

Ο προγραμματιστής (cody) προγραμματίζει το ρομποτ_ αρκουδάκι( roby) με βέλη καρτέλες στο πάτωμα που δείχνουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσει να φτάσει στην υγιεινή τροφή

Το παραπάνω παιχνίδι επαναλαμβάνεται ΄μόνο που το ρομπότ- παιδί πρέπει να φτάσει σε μια βιταμινούλα. Ο προγραμματιστής δείχνει τα βέλη περιγράφοντας τη διαδρομή. Τα υπόλοιπα παιδιά ελέγχουν αν τα βέλη που δείχνουν τη διαδρομή είναι σωστά.

Το παραπάνω παιχνίδι μπορεί να πάρει και ανταγωνιστικό χαρακτήρα. Δυο ομάδες, ένα ρομπότ και τα υπόλοιπα παιδιά σε ρόλο προγραμματιστή προσπαθούν να οδηγήσουν το cody στην υγιεινή τροφή σωστά και γρηγορότερα από την άλλη ομάδα.