Παιχνίδια με τους αριθμούς.

Τα παιδιά μαθαίνουν τους αριθμούς από το 10-20. Σχηματίζουν με τουβλάκια τους αριθμούς με βάση την δεκάδα εως το 20

Το Subitize έρχεται στο σχολείο μας

Το Subitize  είναι  η ικανότητα του παιδιού  να πει τον αριθμό των αντικειμένων σε ένα σύνολο, γρήγορα, χωρίς μέτρηση ως το 10.  Η διδασκαλία subitizing βοηθά  την ευχέρεια των μαθηματικών και την αυτοματοποίηση των μαθηματικών. 
Το παρακάτω βίντεο βοηθάει να  το καταλάβουμε 

Τα παιδιά παίζουν αρκετή ώρα με τις παρακάτω καρτέλες. Τις βλέπουν για 2 δευτερόλεπτα και μετά πρέπει να πουνπόσα είναι πχ το σύνολο 5 δύο και τρία. Υπάρχουν πολλοι συνδιασμοί να σκεφτούν τα παιδιά πχ 2+2=1, 5+0.