Ο CODY ROBY ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ο Cody ( ΞΩΤΙΚΌ) πρέπει με τις οδηγίες του προγραμματιστή Roby να διαλέξει ΄ενα χριστουγεννιάτικο στολίδι για να στολίσει το χροστουγεννιάτικο δέντρο. Οι οδηγίες του Roby θα ε΄ίναι σωστές; Ο Cody θα φτάσει στο στολίδι του;