2ο Εργαστήριο Δεξιοτήτων < Εγώ και οι συμμαθητές μου>

«Ο εαυτός μου»

1η δραστηριότητα: Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΗΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Τα παιδιά δημιουργούν ένα κολλάζ με έναν φωτεινό ήλιο όπου κολλούν γύρω του αχτίνες που γράφουν τι τους αρέσει να κάνουν στο νηπιαγωγείο