Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ!!!

Τα παιδιά κόβουν εικόνες ( το υλικό το επέλεξαν από τα βιβλία του Βαγγέλη Ηλιόπουλου :< ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί> και < Παιδιά σε δράση! Η ώρα να σώσουμε τη γη έχει φτάσει>. Με αυτές φτιάχνουν μια αφίσα για να την τοποθετήσουν στη τάξη και να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς τους και όσους άλλους έρχονται στο σχολείο.

Η Αφισα!!!!!

Η γη, το σπίτι μας
Ο πλανήτης μας
Οι κυριότερες απειλές της γης

Στην συνέχεια ζωγραφίζουν τη γη με τα καυσαέρια και τη γη όπως την θέλουν (ενδεικτικές εργασίες).