Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα παιδιά μαθαίνουν για τον κύκλο του νερού και για την βροχή αναζητώντας ψηφιακό υλικό και υλικό από βιβλία γνώσεων ,παραμύθια και τραγούδια.

Βάζουν σε σωστή εξελικτική σειρά καρτέλες με τον κύκλο του νερού. Στην συνέχεια δείχνουν τις καρτέλες και αναδιηγούνται τον κύκλο του νερού.

Ζωγραφική: < Ο κύκλος του νερού>

Κατασκευή με τον κύκλο του νερού.

Δραματοποίηση : < ο κύκλος του νερού> ( Α1 τμήμα)

Δραματοποίηση: <Ο κύκλος του νερού > ( Α2 τμήμα)

Αυτοσχέδιο παιχνίδι, δημιουργία των παιδιών.

Περιγραφή παιχνιδιού: < Τα παιδιά προχωρούν τόσα τετράγωνα, όσα δείχνει το ζάρι. όταν φτάνουν σε τετράγωνο με εικόνα ( που σχετίζεται με τον κύκλο του νερού), πρέπει να περιγράψει την εικόνα. Αν τα καταφέρει, ξαναπαίζει. Αν δεν τα καταφέρει, επιστρέφει στην προηγούμενη του θέση.

Μαθαίνουν το ποίημα < Από που είσαι ποταμάκι>. Στην συνέχεια ζωγραφίζουν το ποίημα.

Αντιστοίχιση σταγόνες με αριθμό

Ζωγραφική