ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ

2ο εργαστήριο: Συμβόλαιο της ομάδας

«Φτιάχνουμε τους κανόνες της ομάδας μας.

Δραστηριότητα 1η
: «Συμβόλαιο της ομάδας»

Με τα παιδιά από τις πρώτες ημέρες έχουμε κάνει μία συζήτηση με τη μορφή ιδεοθυελλας (brainstorming) και μας πρότειναν κανόνες σωστής λειτουργίας της ομάδας όπως για παράδειγμα «σηκώνουμε χέρι για να μιλήσουμε», «ακούω την άποψη του άλλου», «δέχομαι τη γνώμη του άλλου», «δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του» κ.ό.κ.. Στη συνέχεια όλη η ομάδα των παιδιων δημιουργούν το συμβόλαιο της τάξης

Έχουν κολλήσει τις εικόνες με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς σε ένα φύλλο εργασίας στο πράσινο κάδο και τους κανόνες κακής συμπεριφοράς στον κόκκινο κάδο

Δραστηριότητα 2η

«Χαρίζω στον εαυτό μου και στον άλλον κάτι θετικό» (κινητική
δραστηριότητα με αξιοποίηση τεχνικών Θεάτρου)

Τα παιδιά σηκώνονται για να χορέψουν σύμφωνα με τη διάθεση που τους προκαλεί η μουσική. Κατά τη διάρκεια της μουσικής, ο/η νηπιαγωγός δίνει οδηγία: «Στην παύση της μουσικής ακουμπώ τον αγκώνα με τον αγκώνα κάποιου άλλου». Η κάθε οδηγία δίνεται σε κάθε παύση της μουσικής γρήγορα, σαν έκπληξη, με σαφήνεια και σύντομη διατύπωση: «ακουμπήστε
τους αγκώνες!», «ακουμπήστε τις πλάτες σας!», «χαϊδέψτε το κεφάλι όποιου είναι κοντά σας!» κ.ό.κ. Επιπλέον, το σταμάτημα της μουσικής για την εκτέλεση της οδηγίας δεν πρέπει να ξεπερνά περίπου τα 5-8 δευτερόλεπτα, προκειμένου η δραστηριότητα να έχει πολύ γρήγορο και παιγνιώδη τρόπο

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον ευατό τους και τον αγαπημένο τους φίλο και αιτιολογούν γιατί

Δραστηριότητα 3η

< Μάντεψε ποιος κανόνας είναι>

Κάθε παιδί παρουσιάζει με παντομίμα έναν κανόνα και τα υπόλοιπα παιδιά πρέπει να μαντέψουν ποιος είναι

Δραστηριότητα 4η
: «Η αλυσίδα της τάξης μας»

Οι κανόνες ζωγραφίζονται από τα παιδιά στις φαρδιές λωρίδες χαρτιού.
Τέλος, οι λωρίδες τυλίγονται δημιουργώντας κρίκους (περνώντας η καθεμιά λωρίδα μέσα από τον προηγούμενο κρίκο) ώστε να φτιάξουν μία χάρτινη αλυσίδα

Έτοιμη η αλυσίδα μας!!!!

Τα παιδιά αυθόρμητα δημιουργούν ένα μικρό ποιηματάκι για τους κανόνες της τάξης και του βάζουν και ρυθμό χιπ-χοπ

< Τους κανόνες μας θυμάμαι,

και κανέναν δεν φοβάμαι,

είμαι παιδί μεγάλο

και τους φίλους μου πάνω από όλα βάζω.>