Οι πιγκουινοι θέλουν φαγητό.

Τα παιδιά παίρνουν μια καρτέλα με ένα πιγκουίνο που στη κοιλίτσα του έχει έναν αριθμό από το 1-10. Ανάλογα με τον αριθμό ψαρεύουν τόσα ψαράκια και ταίζουν το πεινασμένο πιγκουίνο