ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Τα παιδιά αποφασίζουν μαζί τους κανόνες για να περνούν ωραία στο σχολείο μετά από συζήτηση. Μαθαίνουν το ανθρωπάκι των κανόνων και στη συνέχεια ζωγραφίζουν τις εντυπώσεις τους στο χαρτί.

Αν τηρούν τους κανόνες θα είναι όλα στην χαρούμενη φατσούλα. Διαφορετικά αποφασίζουν ννα είναι στην λυπημένη φατσούλα με σκοπό να πάνε πάλι στην χαρούμενη.