ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Το παιχνίδι παίζεται όπως οι μουσικές καρέκλες μόνο που τα παιδιά πρέπει να βρουν μια εικόνα με υγιεινή τροφή. Κάθε φορά η νηπιαγωγός αφαιρεί μια εικόνα, Στο τέλος μένει μια εικόνα και δυο παιδιά και από αυτά θα βγει ο νικητής.