ΜΟΛΥΣΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα παιδιά κατασκευάζουν με υλικά που υπάρχουν στη τάξη μια μολυσμένη θάλασσα

τα ψαράκια τρώνε σκουπίδια

η χελώνα καρέτα- καρέτα τρώει μια σακούλα

τα πλοία ρίχνουν πετρέλαιο στη θάλασσα

στα δίχτυα πιάνονται τα ψαράκια

τα εργοστάσια ρίχνουν βρώμικα νερά ( απόβλητα) στη θάλασσα