3ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ < ΕΓΩ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΥ>

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Τα παιδιά φορούν τα γυαλιά του μικρού εξερευνητή και αναζητούν το όνομα τους

Ζωγραφίζουν το αρχικό του ονόματος τους και σκέφτονται σε τι είναι πολύ καλοί