ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τα παιδιά χωρίζονται σε 2 ομάδες. Δυο παιδιά, ένα από κάθε ομάδα βάζουν μέσα στα στεφάνια τόσα μπαλάκια όσα δείχνει ο αριθμός που ειναι δίπλα σε κάθε στεφάνι. Κερδίζει όποιο παιδί ολοκληρώσει πρώτο την αποστολή του και η ομαδα με τους περισσότερους νικητές.