Μαθηματικά παιχνίδια με χιονανθρώπους

  • Αντιστοίχιση αριθμού- ποσότητας
  • Πόσα αστεράκια θα βάλουμε ώστε τα αστεράκια να είναι τόσα όσοι και οι χιονάνθρωποι