Μαθηματικά παιχνίδια με τις σταγονούλες

Τα παιδιά ρίχνουν το ζάρι και ανάλογα με τον αριθμό που φέρνουν βρίσκουν τον ανάλογο αριθμό και μετά βάζουν τις αντίστοιχες σταγονούλες κάτω από τα συννεφάκια. Μετά βάζουν τα συννεφάκια με τις σταγονούλες κατά αύξουσα σειρά από το μικρότερο στο μεγαλύτερο