ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ: < Ο ΚΑΒΓΑΣ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ>

Τα παιδιά παρακολουθούν ένα κουκλοθέατρο με τίτλο: < Ο καβγάς των φρούτων>.

Και στη συνέχεια τα παιδιά παίρνουν τους ήρωες και παίζουν με τη σειρά τους το κουκλοθέατρο