ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ

Κόψαμε την βασιλόπιτα στ νηπιαγωγείο μας και η τυχερή είναι η Μαρία!!!!!

Ευχαριστρούμε πολύ τον κύριο Γιαννούμη για την ευγενική προσφορά της βασιλόπιτας.