ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: < ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΑ>

Τα παιδιά παρακολουθούν μια παρουδίαση με τα γράμματα της αλφαβήτα τα οποία συνοδεύονται με σχετικά παραγγέλματα. Το κάθε παιδί αναγνωρίζει το αρχικό του γράμμα του ονόματος του, το ονομάζει και στη συνέχεια εκτελεί το παράγγελμα που συνοδεύει το γράμμα του.

Στη συνέχεια εκτελούν ομαδικά όλα τα παραγγέλματα των γραμμάτων