ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα παιδιά κατασκευάζουν μια μακέτα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την αξιοποίηση του ήλιου, του νερού και του αέρα. Φτιάχνουν έτσι φωτοβολταικά, ανεμογεννήτριες και έναν καταρράκτη που με την δύναμη του νερού γυρίζει μια φτερωτή που είναι συνδεμένη με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο.

Τέλος κατασκευάζουν και ένα φράγμα συγκέντρωσης βρόχινου νερού για την αξιοποίηση του στις δραστηριότητες του ανθρώπου

Τα παιδιά περιγράφουν τι έφτιαξαν