Καλώς το καλοκαίρι

Καλοκαιρινές κατασκευές

Καλοκαιρινό αλφάβητο

ψΑΡΆΚΙ ΣΤΟΝ ΑΦΡΌ

Ψαρεμα αριθμών

Ποια ψαράκια- αριθμοί λείπουν στην αριθμογραμμή

Γυάλα με ψαράκια

Αριθμοπεριπέτεια στη θάλασσα.

Αντιστοιχίζουν αριθμό με ποσότητα και ολοκληρώνουν την ιστορία.