ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ< ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ> ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – O ΠΕΡΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ – ΕΕΑΑ

ΤΙ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ ΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ

EKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ VIDEO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΜΠΕTY H ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακύκλωση συσκευών – Δεν είναι Παραμύθι

Τα παιδιά αφού παρακολουθήσουν τα παραπάνω βίντεο ενημερώνονται για
την επιλογή των ειδών, τη σωστή προετοιμασία τους και απόρριψη
τους (οργανικά -ανακυκλώσιμα, σωστό είδος-κάδος, καθαριότητα,
όχι συσκευασία σε σακούλες). Δημιουργούν έναν πίνακα με εικόνες διαφημιστικών κατηγοριοποιώντας τα υλικά σε οργανικά και ανακυκλώσιμα υλικά.

Στη συνέχεια αναζητούν τα απορρίμματα της τάξης τους . Συζητούν
για τα ευρήματά τους στην ολομέλεια χωρίζοντας τα σε οργανικά και ανακυκλώσιμα. Τοποθετούν 3 κάδους στη τάξη τους ένα κάδο ανακύκλωσης, ένα για κομποστοποίηση και ένα για τα υπόλοιπα σκουπίδια.

Τα παιδιά φέρνουν από το σπίτι τους διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά σε μια βόλτα τους εκτός σχολείου μαζεύουν ξερά χόρτα για το κάδο κομποστοποίησης

Τα παιδιά παίζουν ένα κινητικό παιχνίδι και διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα είδη (π.χ. σε καλάθια, κάδους, στεφάνια με σήμανση). Κατόπιν παίζουν τα παρακάτω ψηφιακά παιχνίδια στην τάξη:

Ψηφιακά παιχνίδια
Παιχνίδι 1 Διακρίνουν τα είδη που ανακυκλώνονται

Παιχνίδι 2 Διαχωρίζουν τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων ειδών

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3601 (σε τρεις κατηγορίες)

https://learningapps.org/display?v=pqcxqzgj521 (σε έξι κατηγορίες)