Ιδιότητες του νερού

Τα παιδιά έκαναν πειράματα για να ελέγξουν κατά πόσο ισχύουν οι υποθέσεις των παιδιών σχετικά με τις ιδιότητες του νερού. Με επίκεντρο ερωτήσεις σχετικές με το τι παρατηρούν τα παιδιά όχι μόνο παρέχεται στα παιδιά η βοήθεια να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες επικοινωνίας/ παρακολούθησης αλλά ενισχ΄ύεται επίσης η εμπιστοσύνη τους, λειτουργώντας σαν εμπειρογνώμονες

Ενδεικτικές ερωτήσεις:

  • Τι συμβαίνει εκεί;
  • Τι παρατηρείτε σχετικά με…;
  • Τι νομίζετε ότι θα συμβεί αν …;
  • Τι προαπάθησες;

ΠΗΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Tα παιδιά την επόμενη ημέρα παρατηρούν τα χρωματιστά παγάκια και στη συνέχεια ζωγραφίζουν με τα παγάκια- χρώματα

ΤΗΞΗ

Τα παιδιά απαντούν στο ερώτημα: < Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στο παγάκι αν μείνει έξω από το ψυγείο;>

Τα παιδιά εκφράζουν τις ιδέες τους , καταγράφουν το όνομα τους στην αντίστοιχη κατηγορία πριν το πείραμα και τις ζωγραφίζουν σε σχετικό φύλλο εργασίας.

Αφήνουν το ποτήρι με τα παγάκια σε ένα τραπέζι και την επόμενη ημέρα τα παιδιά παρατηρούν το ποτήρι, βλέπουν ότι είναι γεμάτο με νερό επαληθεύοντας ή διαψεύδοντας τις ιδέες τους πριν το πείραμα . Γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων με τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας

Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο ομάδες. Η μια ομάδα ορίστηκε να καταγράψουν τα δεδομένα του πειράματος και οι υπόλοιποι είναι οι παρατηρητές. Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις, προβληματίζονται με το αν επιπλέουν ή βυθίζονται τα υλικά, εκτελούν το πείραμα, καταγράφουν τα δεδομένα ανακαλύπτοντας τη γνώση μέσα από μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος κα

Ζωγραφίζουν σε φύλλο εργασίας ποια υλικά επιπλέουν και ποια βυθίζονται ( ενδεικτικές δουλίτσες)