Θυμωμενο- χαρούμενο ψαράκι

Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα θυμωμένο ψαράκι εξαιτίας της μόλυνσης της θάλασσας που όταν τα παιδιά βοηθήσουν στη προστασία της θάλασσας γίνεται με ένα μαγικό τρόπο χαρούμενο!