Η πρώτη ομαδική ζωγραφιά.

Τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και επιλέγουν ένα χρώμα μαρκαδόρο. Στη μέση του κύκλου υπάρχει μια μεγάλη κόλλα Α3. Μ ε το άκουσμα της μουσικής η κόλα περνά μπροστά από το κάθε παιδί το οποίο ζωγραφίζει ότι θέλει. Μ το σταμάτημα της μουσικής το παιδί δίνει τη κόλλα στο διπλανό του το οποίο ζωγραφίζει και αυτό οσο ακούγεται μουσική. Όταν ζωγραφίσουν όλα τα παιδιά χαίρονται την πρώτη τους ομαδική ζωγραφιά.