Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Τα παιδιά μαθαίνουν για την Κυρα Σαρακοστή έθιμο παλιό που είναι και μια μορφή ημερολογίου για τον ερχομό του Πάσχα. Βλέπουν σχετικό ψηφιακό υλικό.

Μαθαίνουν ποιες είναι οι τροφές που κάνει να τρώει η κυρά Σαρακοστή και ποιες όχι. Τις ομαδοποιούν και τις ονομάζουν.

Κατασκευάζουν την Κυρά Σαρακοστή . Την παίρνουν σπίτι για να κόβουν κάθε εβδομάδα και ένα πόδι της έως το Πάσχα.