Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΤΡΟΦΕΣ

Τα παιδιά μαθαίνουν για την κυρά Σαρακοστή και τισ νηστίσιμες και μη τροφές με παιχνιώδη τρόπο μέσα από μια ιστορία της Ματρώνας Πούπαλου. Ακούν την ιστορία και προχωρούν σε δραματοποιήσεις, ομαδοποιήσεις τροφών και την δημιουργία της Κυρά Σαρακοστής με 7 κορδέλες στην ποδιά της.

Η ιστορία βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο:

Τα παιδιά φτιάχνουν με ζυμαράκι την Σαρακοστή

Κόψαμε τη πρώτη κορδέλα της Σαρακοστής.