Η ιστορία της γέννησης του Χριστού

Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της γέννησης του Χριστού . Την αναδιηγούνται και στη συνέχεια βάζουν στη σειρά σχετικές εικόνες