Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΠΟΤΕ

Τα παιδιά δημιουργούν με υλικό από τη γωνιά του οικοδομικού υλικού το αίμα που κυλά σε όλο το σώμα. Η καρδιά στέλνει αίμα στους πνεύμονες και σε όλο το σώμα