Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ

Τα παιδιά απαντούν στο ερώτημα: < γιατί η γη έχει πονοκέφαλο;>

Παρατηρούν μια εικόνα (e-me content image hotspots ) με διαδραστικά στοιχεία όπου με τη αξιοποίηση της ρουτίνας σκέψης: < βλέπω- σκέφτομαι-αναρωτιέμαι> τα παιδιά παρατηρούν προσεκτικά την εικόνα και προβληματίζονται. Με αυτό το τρόπο παρουσιάζεται το πρόβλημα στα παιδιά και ενεργοποιείται το ενδιαφέρον τους.

Απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις της εικόνας:

  • βλέπουμε πολλά σκουπίδια γιατι οι άνθρωποι πετούν πολλά σκουπίδια στο δρόμο και τη βρωμίζουν
  • είναι πολλά κτήρια που βγάζουν καπνό
  • τα δέντρα δεν έχουν φύλλα
  • υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα
  • το πρόβλημα είναι τα σκουπίδια

  • Θα έπρεπε να τα βάζουν στο κάδο για να μην έχει έχει η γη πονοκέφαλο

Γίνεται με αυτό το τρόπο μια διερεύνηση των πρότερων ιδεών των παιδιών σχετικά με το θέμα και εντοπίζονται οι πιθανές παρανοήσεις.

Για τα παιδιά ο πονοκέφαλος της γης οφείλεται μόνο στα σκουπίδια και υποστηρίζουν ότι αν μαζευτούν τα σκουπίδια θα γη θα γίνει καλά.