Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της γέννησης του Χριστού και στη συνέχεια την αναδιηγούνται βλέποντας τις εικόνες του βιβλίου.

  • Βάζουν σε σωστή χρονολογική σειρά εικόνες με τα γεγονότα της γέννησης του Χριστού
  • Παζλ ( βάζοντας τους αριθμούς από το 1–8

Ζωγραφίζουν τις σκέψεις τους στην ερώτηση: < Τι συμβολίζει η γέννηση του Χριστού;>