Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

ΠΑΙΧΙΔΙ: Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

Ένα ένα παιδι σηκώνεται διαλέγει ένα φίλο του λέγοντας και το λόγο που τον επέλεξε. Δίνουν τα χέρια κάνοντας μια αλυσίδα, την αλυσίδα της φιλίας.

Τα παιδιά κυρίως λένε: < γιατί είναι φίλος μου, παιζουμε μαζί, κάνουμε παζλ μαζί>