ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Τα παιδιά σκέφτονται ότι πρέπει να αναλάβουν δράση. Θέλουν να γίνουν οι ήρωες της γης και να βοηθήσουν στη σωτηρία της. Αποφασίζουν να κάνουν με την βοήθεια της νηπιαγωγού ένα προσωπικό συμβόλαιο που θα το πάρουν στο σπίτι να το διαβάσουν οι γονείς τους . Θα φροντίζουν την τήρηση τους καθημερινά.

Αν αλλάξουν οι μεγάλοι, ίσως υπάρχει ελπίδα για το περιβάλλον, λένε.

Αυτή θα είναι και η αποστολή τους σαν ήρωες της γης. Μάλιστα κατασκευάζουν το καπέλο του ήρωα τους και δίνουν όλα μαζί μια μεγάλη υπόσχεση ότι θα τηρούν καθημερινά το συμβόλαιο τους μαζί με τους γονείς τους.