ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Τα παιδιά απαντούν στην ερώτηση < Τι είναι αγάπη> και στη συνέχεια ακούν το τραγούδι < Η αγάπη είναι…>

Συζητούν παρακολουθώντας τη παρακάτω παρουσίαση για το τι χρώμα πιστεύουν ότι είναι η αγάπη.

Κατασκευή: Το καπέλο της αγάπης

Κατασκευή: Η καρδιά της αγάπης

Παρακολουθούν το παραμύθι: < Μάντεψε πόσο σε αγαπώ>