Ζωγραφική με το λογισμικό Tux paint

Τα παιδιά καλούνται να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από το λογισμικό Tux paint και να ζωγραφίσουν σε μικρές ομάδες τις φάσεις του κύκλου του νερού