ΖΩΑ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ

Τα παιδιά συζητούν, ανταλλάσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με το πως προφυλάσονται οι άνθρωποι και τα ζώα από το πολύ κρύο. Μ αφόρμηση το ερώτημα αυτό αναζητουν πληροφορίες σε βιβλία και στο διαδίκτυο σχετικά με τα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη

Παρακολουθούν το παιχνιδοτράγουδο : <Θα πάω για αρκούδες> και στην συνέχεια το παίζουν στη τάξη.

Αναπαριστούν στο χαρτί την διαδρομή έως την φωλιά της αρκούδας, γράφουν τους αριθμούς που δείχνουν την σωστή σειρά καθώς και την λέξη ΑΡΚΟΥΔΑ με ή χωρίς πρότυπο.

Κατασκευή : Αρκουδίτσα