Ευρωπαϊκή μέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων Διδάσκοντας κοινή λογική σε μικρά παιδιά (28 Ιανουαρίου)

εκδόσεις δίπτυχο)

 1. Μέσα από παραδείγματα. H νηπιαγωγός σκαρφίζεται διάφορα σενάρια και παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν τι θα πρέπει να κάνουν. Για παράδειγμα:
 • Τι κάνουμε αν κάποιος άγνωστος μας ζητήσει να τον ακολουθήσουμε;
 • Τι κάνουμε αν κάποιος άγνωστος μας ρωτήσει που μένουμε;
 • Τι κάνουμε αν ένας συμμαθητής μας, μας ρωτήσει που μένουμε;
 • Τι κάνουμε αν η θεία μας, μας ρωτήσει ποιο είναι το αγαπημένο μας παιχνίδι;
 • Τι κάνουμε αν ένας άγνωστος μας προσφέρει ένα δώρο ή ένα γλυκό;

2. Η νηπιαγωγός διδάσκει στα παιδιά ποιος είναι ο γνωστός και ποιος είναι ο άγνωστος άνθρωπος. Επίσης, ποιες πληροφορίες μοράζονται στους γνωστούς και τι απαντούν ή κάνουν όταν κάποιος άγνωστος ρωτήσει ή ζητήσει κάτι από αυτά.

3.. Διδάσκει στα παιδιά τι σημαίνει προσωπικές πληροφορίες που δεν θα πρέπει να μοιράζεται με αγνώστους. Αυτές είναι:

 • Το ονοματεπώνυμο μας
 • Η διεύθυνση μας
 • Οι ημερομηνία γέννησής μας
 • Πληροφορίες για τους γονείς μας
 • Το τηλέφωνό μας
 • Οι φωτογραφίες μας.

4. Συμπληρώνουν με τη βοήθεια της το φύλλο εργασίας που διατίθεται. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα πρόσωπα (καιη νηπιαγωγός γράφει από κάτω τα ονόματα) των προσώπων που θεωρούνται γνωστοί και βρίσκονται μέσα στον κύκλο εμπιστοσύνης.