ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ

Τα παιδιά μαζί τους γονείς τους καλούνται να ερευνήσουν τα σκουπίδια τους και να καταγράψουν για μια εβδομάδα πως γίνεται στο σπίτι τους η διαχείριση των σκουπιδιών και αν εφαρμόζουν την ανακύκλωση. Με την ολοκλήρωση της εβδομάδας θα γίνει αποκωδικοποίηση των φυλλαδίων και τα παιδιά θα βγάλουν τα συμπεράσματα τους σχετικά με την διαχείριση των σκουπιδιών.