ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Τα παιδιά περπατούν στο κάστρο αναζητώντας κάδους απλούς και κάδους ανακύκλωσης. Η έρευνα τους συνεχιζεται και στη πλατεία και στο δημοτικό κήπο

Τις παρατηρησεις τους τις καταγράφουν σε ένα φύλλο Α4

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

<Υπάρχουν σκουπίδια στο κάστρο. Πολλοί απλοί κάδοι αλλά και κάδοι ανακύκλωσης. Οι περισσότεροι είναι απλοί κάδοι. Θα θέλαμε και άλλους κάδους ανακύκλωσης>

Επίσης παίρνουν συνέντευξη από καταστηματάρχες της περιοχής σχετικά με το αν κάνουν ανακύκλωση των σκουπιδιών τους οι οποίοι απαντούν θετικά δείχνοντας τους και τα σημεία που υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ

Τα παιδιά χωρίζονται σε 4 ομάδες και ανακυκλώνουν καρτέλες με σκουπίδια στους σωστού κάδους- σχοινάκια

Τα σκουπίδια μας που δεν ανακυκλώνονται τα πετάμε στο κάδο ή τα δίνουμε στις γατούλες

Παιχνίδι ανακύκλωσης και στο νηπιαγωγείο μας

Παίζουμε παιχνίδια ανακύκλωσης και στον διαδραστικό πίνακα

Τα παιδιά φέρνουν την ανακύκλωση και στην τάξη τους. Κάδος για την ανακύκλωση, για την κομποστοποίηση και για τα υπόλοιπα σκουπίδια. Επίσης κάδο για μπαταρίες

Αποφασίζουν να μαζεύουν καπάκια για τον Παγχιακό Σύλλογο Α.μ.ε.Α για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων που δίνονται σε οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια. Ταυτόχρονα προστατεύουν το περιβάλλον δείχνοντας έμπρακτα το οικολογικό τους ενδιαφέρον.