ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ

Ερωτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την αναζήτηση απαντήσεων και καταγραφή τους

  • Ποιοι κίνδυνοι περιμένουν τις χελώνες;
  • Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τις χελώνες από εξωτερικούς κινδύνους;
  • Πόσο ζουν οι χελώνες;
  • Πώς τρέφονται οι χελώνες;
  • κύκλος ζωής της χελώνας
  • Ποικιλίες χελώνας

Τα παιδιά παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους στους φίλους τους

Διαδικτυακή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στους φίλους μας από το πρόγραμμα etwinning (Ελλάδα, Τουρκία, Ρουμανία, Ισπανία)